موزه جواهرات به عنوان گنجینه ملی در تهران واقع شده است. این موزه حاصل سالیان سال تلاش پادشاهان دوران مختلف برای حفظ و نگهداری این آثار است. تاج کیانی، تخت نادری،کره جواهر نشان و تخت طاووس از جمله آثار با ارزش و زیبای این مجموعه است.