ارگ بم در حدود 20 قرن میزبان اهالی خود بود. این بنا حدود  20 هزار متر مربع مساحت دارد و به دو بخش عیان نشین و عامه نشین تقسیم می شود.