کویر زیبای مرنجاب که در استان اصفهان و شهر آران و بیدگل واقع شده است از جمله جاذبه های گردشگری در رنزدیکی شهر کاشان نیز به شمار می رود.این کویر پوشیده از ریگ زار های انبوه و تپه های شنی است. پوشش گیاهی متنوعی نیز در اینجا وجود دارد.