کویر زیبای مصر که یکی از زیباترین بیابان های ایران  است در شمار پر بازدید ترین تور های بیابان گردی نیز در سال های اخیر بوده است. شتر سواری، عکاسی، رصد ستارگان در آسمان هم از دیگر تفریحات اینجاست.