پل معلق گلدن گیت که طولانی ترین پل معلق دنیا به شمار می رود در واقع شهر زیبای سانفرانسیسکو را به شمال ایالت کالیفرنیا وصل کرده است.