قصر زیبا و بی نظیر هافبورگ که در اتریش قرار دارد دارای بخش های مختلفی همچون موزه سی سی، آپارتمان های سلطنتی و مجموعه نفره است. این کاخ هم اکنون محل اقامت رییس جمهور این کشور است.