پارک ملی فیوردلند در سال ۱۹۹۰ در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و به آن عنوان «سرزمین سنگ‌های سبز» دادند. دلیل آن هم منابع معدنی گران‌ بهایی است که در این منطقه قرار گرفته است. طبیعت شگفت انگیز پارک ملی فیوردلند در هوای بارانی ، با آبشارهای بی شماری که در قسمتهای بی نظیر کوه ها جاری است.