یکی از دیدنی های طبیعی خارق العاده ی دنیا، هیراپولیس-پاموک کاله ی (پاموق کاله) ترکیه می باشد. که با نام قلعه ی پنبه ای (Cotton Castle) نیز شناخته شده است. هیراپولیس، شهر آب گرم های رومی و بیزانسی، یک از جالب ترین ویرانه های موجود در ترکیه می باشد که در یونسکو نیز به ثبت رسیده است.