منطقه اطراف شهر Ninh Binh در ویتنام به دلیل مناظر کارست مشهور است. رودخانه هایی که میان قله های کارست ، از طریق غارها و مزارع برنج جریان دارد. قله Hang Mua منظره ای از قله های کارست در این نزدیکی هست ، در تام کوک یک قایق سواری بازدید کنندگان را از طریق 3 غار و تونل و بین مزارع برنج عبور می دهد.