پارک نامیب-نوکلوفت (Namib-Naukluft National Park) در نامیبیا قدیمی‌ترین بیابان و در دامنه کوهستان Naukluft  است. صحرای نامیب بزرگ‌ ترین پارک تفریحی در آفریقا و چهارمین پارک بزرگ در جهان است. این پارک اصلی‌ترین جاذبه گردشگری در نامیبیا است.این منطقه مکانی رویایی برای عکاسان در سراسر جهان است.