ارتش سرخپوست تا زمانی که کشف آن در 1974 بود کاملا ناشناخته بود. تحقیقات بعدی در مورد آثاری از سربازان، لباس ها، دکوراسیون ها و سلاح های آنها کمک کرد تا درک کنند ارتش سرخ پوست را. همانطور که در تصویر نشان داده شده است سربازان قرمز مایل به قهوه ای در چند درجه در چاله طولانی در نزدیکی اولین حاکم دخمه به خاک سپرده شد و احتمالا به عنوان محافظ و بندگان در زندگی پس از مرگ. تخمین زده شده است که 700000 نفر از مردم عادی در خلق آرامگاه حاکم و شهرهای مرده با ارتش سربازان دخیل بوده اند.