رم: شهر ابدی با بیش از 2.5 هزار سال تاریخ، هنر شگفت انگیز، معماری، ویرانه های باستانی، یکی از زیباترین شهرهای جهان است. شهر واتیکان، محل کلیسای کاتولیک رومی، در رم واقع شده است، با کلیسای سنت پیتر و موزه های واتیکان در داخل آن. هر دو مرکز تاریخی رم و شهر واتیکان در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند.