تاریخچه:

در ابتدا به جای مسجد کنونی معبدی وجود داشت که متعلق به رومیان که آنجا را محلی برای پرستش " ژانوس " کرده بودند. در سال 711 این معبد به دو بخش برای مسیحیان و مسلمانان تبدیل شد. خلیفه بنی امیه در سال 781 قسمت مسیحیان را از آنها خرید و کلیسا را از بین برد و تمام آن را مسجدی عظیم بنا کرد.

 

 

مسجد کوردوبا،اندلس،شهر کوردوبا،جاذبه گردشگری اسپانیا،سه سوت سفر

 

فضای کلی:

این بنا 180 متر در 130 متر است. طاق های برافراشته ایی در آنجا ساخته شده است که محبوبیت ویژه ایی را به این مسجد داده است. حدودا 856 ستون از جنس مرمر و سنگ عقیق سلیمانی در  این بنا به کار رفته است. سه درب ورودی برای این مسجد وجود دارد که درب اصلی آن به درختان پرتقال مزین است. طاق های نعل اسبی شکلی در نمازخانه اینجا وجود دارد که به سنگ طلا و رنگی مزین است و جلوه خاصی را به این مکان بخشیده است.

 

مسجد کوردوبا،اندلس،شهر کوردوبا،جاذبه گردشگری اسپانیا،سه سوت سفر