تاریخچه:

این بنای تاریخی مربوط به قرن سوم میلادی یعنی دوره ساسانی بر می گردد. " طاق بستان "، " طاق بسطام "، " طاق بیستون "، " طاق وسان "  و " طاق بسان " هم از نام های دیگری است که بر روی این بنای با عظمت قرار داده اند. بومیان این مکان را " طاق وسان " می نامند  که به معناقی طاقی از جنس سنگ است.

 

طاق بستان،نخستین انیمیشن سنگی،نخستین تابلوی سنگی اصولی،جاذبه گردشگری کرمانشاه،سه سوت سفر

 

فضای داخلی:

یک طاق به نام نقش برجسته تاج گذاری اردشیر دوم در این بنا وجود دارد که صحنه تاج گذاری این شاه می باشد. مهم ترین طاق در این مکان طاق بزرگ است که صحنه تاجگذاری خسرو پرویز می باشد. مستطیلی به عرض حدودا 8 متر در طول 12 متراست. طاق کوچک دیگری نیز وجود دارد که در آن مراسم تاجگذاری شاهپور دوم  و سوم به نمایش کشیده است.

 

طاق بستان،نخستین انیمیشن سنگی،نخستین تابلوی سنگی اصولی،جاذبه گردشگری کرمانشاه،سه سوت سفر

 

حقایقی جالب:

قدمت این بنا بالای 1900 سال است. جز آثار برجسته ایران و جهان است. پیدایش اولین شهر در این منطقه به قرن 9 پیش از میلاد بر می گردد. این منطقه در زمان اردشیر ساسانی در اوج خود بود.

 

طاق بستان،نخستین انیمیشن سنگی،نخستین تابلوی سنگی اصولی،جاذبه گردشگری کرمانشاه،سه سوت سفر