تاریخچه:

خیلی ها شهر شوشتر را به قدمت کشورمان ایران می دانند و معتقدند اولین سکونتگاه مردمان ایران زمین بوده است. در دوره صفویه، حاکم وقت آن زمان به آبادانی و رونق شوشتر اهمیت زیادی می داد. اما این شهر در طول تاریخ دستخوش حملات بسیاری قرار گرفت. حملاتی از سوی اعراب به فرماندهی ابوموسی اشعری، حمله مغولان و حتی شاهان ایرانی چون نادر شاه. هر بار هم آسیب های زیادی به این میراث تاریخی و فرهنگی کشور خورده است.

 

شهر باستانی شوشتر،شهر تاریخی شوشتر،ی.نسکو،جاذبه گردشگری خوزستان،سه سوت سفر

 

موقعیت مکانی:

شهر شوشتر در شمال استان خوزستان واقع شده است. این شهر از طرفی با دامنه کوههای زاگرس و از سوی دیگر با رود دز هم مرز است و شاخه هایی از رود کارون نیز به این شهر تاریخی منتهی می شود. همچنین با شهر هایی چون مسجد سلیمان، دزفول و شوش دانیال هم همسایه است. شوشتر چهارمین شهر پرجمعیت این استان می باشد. این شهر در دوران پهلوی مرکز استان خوزستان بود. وسعت آن حدود 3500کیلومتر مربع است.

 

 

شهر باستانی شوشتر،شهر تاریخی شوشتر،ی.نسکو،جاذبه گردشگری خوزستان،سه سوت سفر

 

حقایقی جالب:

این شهر پس از حمله اعراب لقب " دار المومنین " گرفته است. شوشتر از میراث جهانی سازمان یونسکو محسوب می شود. پنجاه و هفتمین شهر پر جمعیت ایران است. این شهر چون از لحاظ آب و هوایی موقعیت بهتری نسبت به شوش داشت آن را شوشتر یعنی از شوش بهتر نام گذاری کردند. البته برخی نیز روایت کرده اند که شوشتر همان ششدر، یعنی شش دروازه است که بعدها به مرور به شوشتر تغیر اسم داد. بهترین شهر در دوران ساسانیان شهر شوشتر بوده است.

 

شهر باستانی شوشتر،شهر تاریخی شوشتر،ی.نسکو،جاذبه گردشگری خوزستان،سه سوت سفر