تاریخچه:

نادر شاه در زمان حیات خود دستور به ساخت مقبره ایی برای خود در جوار حرم امام رضا را داد. در همان زمان نیز مقبره ایی از جنس سنگ و گل در آنجا ساخته شد. اما بعد ها پس از مرگ وی " قوام السلطنه " در سال 1296 دستور ساخت آرامگاه جدیدی برای وی در کنار مقبره ویران شده اش داد تا استخوان های او را از تهران به آنجا منتقل کنند. " محمدرضا پهلوی "  در سال 1335 دستور به ساخت آرامگاهی در شان نادر شاه صادر کرد که ساخت آن در سال 1342 به پایان رسید. این بنا هم اکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی اداره می شود.

 

مقبره نادرشاه،باغ نادری،آرامگاه نادری،جاذبه گردشگری مشهد،سه سوت سفر

 

باغ موزه نادری:

مکان فعلی آرامگاه که به باغ موزه نادری معروف است مساحتی بالغ بر 14400 متر مربع دارد. در ورودی این مجموعه مجسمه ایی از نادر شاه سوار بر اسب و سه نفر دیگر در پشت سر او دیده می شود. کار ساخت این مجسمه را مجسمه ساز برجسته وقت " ابولحسن صدیقی " به عهده داشته است. این مجموعه دارای مقبره ایی با پوششی همانند خیمه بر روی آرامگاه، یک سالن برای فروش کتاب و دو سالن برای بازدید است.   

 

مقبره نادرشاه،باغ نادری،آرامگاه نادری،جاذبه گردشگری مشهد،سه سوت سفر

 

فضای داخلی:

دو سالن برای بازدید در این مجموعه وجو داد. سالن اول به اطلاعات تاریخی و تصاویری مربوط به نادر شاه و " محمد تقی خان پسیان " اختصاص دارد.
سالن دوم هم دارای مجموعه آثار تاریخی دوره افشاریه که شامل اسلحه ها و لباس های رزمی آن دوره، تابلو های نقاشی از جنگ های نادر شاه مثل تابلو جنگ کرنال، ابزار سوارکاری و چند نسخه خطی از کتاب " تاریخ جهانگشای نادری " می باشد.  

 

مقبره نادرشاه،باغ نادری،آرامگاه نادری،جاذبه گردشگری مشهد،سه سوت سفر