تاریخچه:

ساخت این قلعه به دوران ساسانیان بر می گردد. ساسانیان شهری به نام " شاپور خواست " در محل فعلی شهر خرم آباد بنا کردند که بعد ها ویران شد و این قلعه در آن موقع به عنوان یک دژ مستحکم برای دفاع در مقابل دشمنان به حساب می آمد.

 

قلعه فلک الافلاک،دژشاپورخواست،قلعه خرم آباد،جاذبه گردشگری خرم آباد،لرستان،سه سوت سفر

 

موقعیت فعلی:

این دژ از شمال به خیابان فلک الافلاک، از غرب به محله دوازده برجی و از شرق و جنوب شرقی به رودخانه خرم آباد منتهی می شود. وسعت آن حدود 5320 متر مربع است. 8 برج دارد. بلندترین دیوار آن حدود 6 متر است و124 اتاق نیز دارد.

 

قلعه فلک الافلاک،دژشاپورخواست،قلعه خرم آباد،جاذبه گردشگری خرم آباد،لرستان،سه سوت سفر

 

نام های دیگر:

 نام های دیگری که بر روی این بنا نهاده اند عبارت اند از: دژ بر، قلعه خرم آباد، دژ شاپور خواست و قلعه دوازده برجی. در لغت این کلمه یعنی فلک الافلاک به معنی فلک نهم یا بالاترین آسمان اطلاق می شود.

 

قلعه فلک الافلاک،دژشاپورخواست،قلعه خرم آباد،جاذبه گردشگری خرم آباد،لرستان،سه سوت سفر

 

موزه فلک الافلاک:

قلعه فلک الافلاک امروزه به موزه فلک الافلاک معروف است. موزه مردم شناسی، باستان شناسی و هنرهای سنتی نیز در این موزه وجود دارد. در موزه مردم شناسی شما می توانید با نحوه زندگی مردمان مختلف منطقه و عشایر در آن زمان در قالب ماکت و عکس آشنا شوید. نکته جالب این است که سنگ قبرهای این منطقه نیز با تمام مناطق ایران تفاوت می کند.

 

قلعه فلک الافلاک،دژشاپورخواست،قلعه خرم آباد،جاذبه گردشگری خرم آباد،لرستان،سه سوت سفر