تاریخچه:

مسجد امام، مسجد شاه، مسجد سلطانی و یا مسجد جامع واقع در میدان نقش جهان شهر اصفهان در قرن یازده هجری در دوران صفوی در این شهر بنا شده است. در آن زمان شاه عباس صفوی دستور ساخت این بنای عظیم و نوآورانه را برای عبادت درباریان صادر کرد و کار ساخت آن در زمان شاه صفی به پایان رسید. شاه عباس این مسجد را با مال خالص خود بنا کرد و آن را به جد بزرگ خود شاه تهماسب هدیه کرد. این بنا از نظر معماری، کاشی کاری ونجاری شهرت به سزایی دارد.

 

مسجد امام،مسجد شاه،مسجد جامع،میدان نقش جهان،جاذبه گردشگری اصفهان،ایران،سه سوت سفر

 

معماری:

این بنا از لحاظ معماری چه در آن زمان و چه در زمان حال جز بناهای شهره دنیا است که توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. یکی از موارد جالبی که برای همه ی گردشگران و مهندسین و معماران قابل توجه است جهت قبله بوده که بازدید کنندگان پس از ورود از درب اصلی مسجد، با کمی چرخش به سمت قبله قرار می گیرند. کار مهندسی و معماری آن را " استاد علی اکبر اصفهانی " بر عهده داشته است که نام ایشان را بر سردراصلی مسجد نگاشته اند.

 

مسجد امام،مسجد شاه،مسجد جامع،میدان نقش جهان،جاذبه گردشگری اصفهان،ایران،سه سوت سفر

 

شاخصه معروف بنا:

از زیباترین و در عین حال شگفتی های بی نظیر این بنا سنگ معروف شاخص است که شاهکار هنری " شیخ بهایی " دانشمند برجسته دوران شاه عباس اول می باشد. این سنگ ظهر شرعی را در طول چهار فصل سال نشان می دهد و در مدرسه سلیمانیه قرار دارد. گنبدی زیبا که از آثار فاخر قرن یازدهم است و ارتفاع آن حدود 52 متر می باشد کهُ صدا را در خود منعکس می کند و از جاذبه های بسیار زیبای این مسجده بوده و هر گردشگری را برای تجربه کردن وسوسه می کند.

 

مسجد امام،مسجد شاه،مسجد جامع،میدان نقش جهان،جاذبه گردشگری اصفهان،ایران،سه سوت سفر