تاریخچه:

روستای قدیمی، زیبا و در عین حال عجیب و غریب کندوان در ارتفاعات کوه های سهند، نزدیکی شهر تبریز و در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. خانه هایی که در دل کوه کنده کاری شده اند و بعضی از آنها قدمت 700 ساله داشته و حدودا تعداد 670 نفر در170 خانوار در آن زندگی می کنند. گفته می شود که این روستا از فوران آتشفشان های کوه سهند در هزاران سال پیش شکل گرفته است.

 

 روستای کندوان،روستای صخرهایی کندوان،هتل کندوان،کوه سهند،تبریز،آذربایجان شرقی،جاذبه گردشگری تبریز،سه سوت سفر

 

نمای داخلی:

این خانه های صخره ایی روی کوه ها ساخته نشده اند بلکه درون کوه ساخته شده اند. جالب است بدانید که انرژی گرمایشی و سرمایشی عجیبی در این خانه ها جریان دارد. در زمستان گرم و در تابستان سرد وخنک است و اهالی این روستا از هیچ گونه وسایل گرمایشی و سرمایشی استفاده نمی کنند.

 

 روستای کندوان،روستای صخرهایی کندوان،هتل کندوان،کوه سهند،تبریز،آذربایجان شرقی،جاذبه گردشگری تبریز،سه سوت سفر

 

علت نامگذاری:

کندو در زبان فارسی به خانه زنبور گفته می شود که واژه کندوان از همین کلمه گرفته شده است. یعنی مجموعه از خانه های کندویی شکل که روی هم قرار گرفته اند. بعضی از آنها حتی دو تا سه طبقه هم می شوند. در بعضی از قسمت ها ضخامت دیوار های این خانه ها به 100 متر هم می رسیده که بعد ها بر اثر بارش برف و باران این سنگ ها شکل های دیگری پیدا کرده اند و بعضا به شکل صخره درآمده اند.

 

 روستای کندوان،روستای صخرهایی کندوان،هتل کندوان،کوه سهند،تبریز،آذربایجان شرقی،جاذبه گردشگری تبریز،سه سوت سفر