مساحت گراند پالاس :

گراند پالاس به مساحت 218000 متر مربع و دارای 4 دیوارکه طول هر کدام 1900 متر است، می باشد که درست در مرکز بانکوک در تایلند واقع شده است.

این کاخ محل اقامت پادشاهان "راما اول" تا "راما پنجم" بوده است.

 

گراند پالاس،بانکوک تایلند،راما اول تا راما پنجم

محل پذیرایی از مهمانان دولتی در مراسمات رسمی تایلند
 امروزه از این کاخ به عنوان محلی برای پذیرایی از مهمانان دولتی و یا برگزاری مراسمات رسمی استفاده می شود. این مکان دارای دو بخش اصلی است که یک بخش مربوط به اقامت دولتمردان این کشور می باشد و بخش بعدی مختص انجام مراسمات رسمی و ملی است.

 

گراند پالاس،بانکوک تایلند،راما اول تا راما پنجم

 

قسمت های کاخ گراند پلاس تایلند  

یکی از این بخش ها به سه قسمت تقسیم می شود: قسمت بیرونی قصر، قسمت میانی و قسمت داخلی. قسمت بیرونی شامل چندین اداره دولتی همچون دفتر ریاست جمهوری، دفتر هیئت اجرایی و محل اصلی اقامت خانواده سلطنتی است. بخش میانی محل برگزاری مراسمات رسمی همچون تاج گذاری است. قسمت داخلی نیز شامل یک ردیف از خانه هایی است که  از زمان پادشاه "راما اول" محل اقامت آنها بود می باشد. ملکه، نزدیکان او، مادر پادشاه و نزدیکانش و خدمتگزاران آنها در آن زندگی می کردند وهیچ کسی جز پادشاه اجازه داخل شدن به این محل را نداشت.

 

گراند پالاس،بانکوک تایلند،راما اول تا راما پنجم


در سفر به تایلند فراموش نکنید که باید به هنگام بازدید از این مکان لباسی آراسته و به رنگ های مشکی یا سفید برای ادای احترام به  پادشاه "راما نهم" بر تن داشته باشید.