ایچری شهر با قدمت بسیار بالا که می توان گفت به دوره پیدایش انسان های اولیه برمی گردد، درست در قلب باکو قرار گرفته است. باکو سابق یعنی جایی که الان ایچری شهر در آن قرار دارد، در سواحل دریای خزر بود. ساختمان هایی از جنس سنگ آهک با رنگ های نزدیک به هم، و خیابان های باریک و مارپیچ این شهر را شبیه یک ماز در آورده است.

 

تاریخی ترین منطقه باکو،ایچری شهر،شیراوانشاه،باکو آذربایجان

 

ایچری شهر جزو اولین قسمت های باکو است که جمعیت و شهروند ساکن به خود دیده است. از سال 1977 این شهر به عنوان یک مکان فرهنگی و تاریخی به جا مانده از دوران قدیم معرفی شد و در سال 2000 سازمان یونسکو آن را به عنوان میراث جهانی در لیست خود ثبت کرد. سه قسمت این شهر با دیوار های قطور به عنوان سنگری مستحکم محاصره شده و یک قسمت دیگر آن به سمت دریای خزر باز می باشد.

 

تاریخی ترین منطقه باکو،ایچری شهر،شیراوانشاه،باکو آذربایجان

 

ساکنین آن از عصر سنگی تا در آن زندگی می کردند. زمانی که این شهر به عنوان پایتخت شیروانشاه در سال 1385 معرفی گشت ، این شهر بسیار پیشرفته شد. باکو یکی از مسیرهای بازرگانی و استراتژیک بین ایران و روسیه محسوب می شد. این شهر که بر سر راه جاده ابریشم قرار داشت باعث شد تا ثروت فراوانی به این منطقه سرازیر شود. دولت هم امکانا ت رفاهی و عمومی خوب و زیادی مثل حمام های عمومی، مساجد و کاروان سراهای متعدد برای گردشگران و تجار فراهم کرد. همین امر باعث رونق اقتصادی برای این مکان و مردم شد.

 

تاریخی ترین منطقه باکو،ایچری شهر،شیراوانشاه،باکو آذربایجان


بیشتر خانه های این شهر بسیار قدیمی هستند. قدیمی ترین آن به سال 1400 بر می گردد. اما خانه های مدرن را هم می توان در آن پیدا کرد. همه این خانه معمولا از جنس سنگ آهنگ و در یک تناژ رنگی ساخته می شوند. بارزترین قسمت این خانه ها بالکن آن است. بالکن های این خانه ها بسیار قدیمی و چوبی بوده، این در حالی است که چوب در شهر باکو بسیار گران بوده است. اما مردم آن برای به رخ کشیدن ثروت خود به رهگذران منطقه، بالکن هایی از جنس چوب می ساختند.

 

تاریخی ترین منطقه باکو،ایچری شهر،شیراوانشاه،باکو آذربایجان


در اواخر سال 1800 با پیشرفت صنایع نفتی و پتروشیمی، باکو فراتر از ایچری شهر رفت و گسترش پیدا کرد. اول دیوار بیرونی شهر را تخریب کردند و بعد شکاف بین دو دیوار دیگر را پر کردند. خانه ها کم کم  بیرون از دیوارها ساخته می شدند و باکو به سرعت بزرگ و بزرگتر شد. امروزه بعضی از آن خانه های قدیمی خراب شدند و دوباره باسازی شدند. هم اکنون جمعیت این منطقه به حدود 3000 نفر می رسد.