هتل 2 ستاره گلدیس با 20 دقیقه فاصله از ساحل در شهر کیش قراردارد