هتل 5 ستاره گرند پارک به صورت 4 ساختمان جداگانه در منطقه لارا قرار دارد.