هتل 4 ستاره وردانت هیل در مرکز شهر مالزی قراردارد.