هتل پرفرنس هوالینگ یکی از هتل های 5 ستاره تفلیس است.