هتل 4 ستاره ریورساید گاردن در شهر قبرس شمالی قراردارد.