هتل 4 ستاره تکسیم گونن تنها 110 متر تا میدان تکسیم فاصله دارد.