هتل 4 ستاره سی سان سند در نزدیکی ساحل پاتونگ قراردارد.