هتل 4 ستاره بستون پاتایا در فاصله ی اندکی از جاده اصلی پاتایا جنوبی بنا شده است