هتل 4ستاره پاتایا سی ویو تا سحله 2 دقیقه فاصله دارد.