سنسیتیو پریمیوم از هتل های 5 ستاره در منطقه بلک می باشد.