هتل 4ستاره رامادا انکور در مرکز شهر تفلیس قرار دارد.