هتل 3 ستاره مارال در منطقه فاتح استانبول قراردارد.