هتل 5 ستاره پارمیدا رویروی پارک شهر و نزدیک مرکز تجاری قراردارد.