هتل 5 ستاره سان وی پوترا در فاصله 6 کیلومتری برج های معروف پتروناس بنا شده است