هتل 5 ستاره ملاس لارا در منطقه لارا آنتالیا قراردارد که تنها چند قدم تا ساحل فاصله دارد.