هتل 5 ستاره گرند جواهر با فاصله ای حدود 1.1 کیلومتر از مرکز خرید جواهر و 3.8 کیلومتر از میدان تقسیک واقع شده است