هتل د هریتیج ساتورن یکی از هتل های 3 ستاره بانکوک است.