هتل رویال پارادیس در نزدیکی مراکز خرید و ساحل پاتونگ قرار دارد.