هتل 5 ستاره کانتری این در منطقه صاحب آباد قراردارد.