هتل 4 ستاره ماری گلد تنها 2کیلومتر تا منطقه چوخی دهانی فاصله دارد.