هتل 3 ستاره گلدن اسکوار در منطقه شهر دیره قراردارد.