هتل 4 ستاره دورا در فاصله 10 دقیقه ای میدان تکسیم قرار دارد.