هتل 4 ستاره گرین کویین بیوتیک درمرکز شهر تفلیس قرار دارد