هتل 4 ستاره آیکون در منطقه دولاپدره ،نزدیک میدان تکسیم قراردارد.