راهنمای سفر و گردشگری، مقاله گردشگری ورزشی، مقاله گردشگری غذا، مقاله گردشگری سلامت

آداب مردم هند

 

هنگام صرف غذا در هندوستان هرگز محتويات بشقاب غذاى خود را به هيچكس حتى همســر خود تعارف نكنيد. اين عمل در هند بســيار توهين آميز محســوب میشود. در فرهنگ هندى اعتقاد بر اين است كه خوراك زمانى كه توسط يك نفر لمس میشود، براى ديگران آلوده است و نبايد به ديگرى تعارفش كرد.

 

هند

 

هندى ها با دست راست غذا مى خورند. از نظر آنها دست چپ كثيف است و هرگز براى رد و بدل غذا به كار نمى رود. از اين رو اگر در رســتوران هنگام سرو غذا پيشخدمت با دست چپ سرويسى به آنها ارائه كند، اين رفتار را نوعى بى حرمتى دانسته به شدت آزرده مى شوند.

 

هند

 

 سر از نظر هندى ها مقدس ترين قسمت بدن است و نبايد توسط افراد ديگر لمس شود. براى همين بهتر است در مواجهه با كودكان هندى به قصد نوازش اصلا به سرشان دست نزنيد.

هندى هــا كمتــر از مردم ديگر فرهنگ هاى آســيايى لبخند مى زنند و فقط زمانى كه خوشــحالند يا در شــرايط خوشايندى قرار مى گيرند، لبخند مى زنند.

انعام در هند مرســوم است. بيشــتر هتل هاى بزرگ و رستوران هاى درجه يك 10درصــد هزينه ارائه خدمات را به صورتحســاب اضافــه مى كنند و باربران و رانندگان تاكســى توقع انعام دارند. 

 

هند

 

وقت شناســى در هند زياد مرسوم نيست و هندى ها برقرارى ارتباط با طرف مقابل را كه ممكن است شريك كارى يا مهمان باشد مهم تر از وقت شناسى مى دانند. هندى ها زياد دوست ندارند كه مستقيم به طرفشان نه بگويند و معمولا از گفتن اخبار بد پرهيز مى كنند.

 

هند

 

 

 

پسندیدم

نپسندیدم

پسندیدم

نپسندیدم

از اینکه این مطلب را پسندید، از شما متشکریم!

پسندیدم

نپسندیدم

نظر شما ثبت شد، متشکریم!

پسند شده ها : 2

پسند نشده ها : 0

لینک کوتاه : www.sesootsafar.com/a/Yvp

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

دیدگاهی ثبت نشده است.