راهنمای سفر و گردشگری، مقاله گردشگری ورزشی، مقاله گردشگری غذا، مقاله گردشگری سلامت

ھمه چيز در مورد برج ايفل

ھر ھفت سال یک بار با استفاده از ۵٠ تن رنگ، ایفل را رنگ می کنند. رنگ ھایی که به کار گرفته می شود بسته به موقعيت متغير است، در حال حاضر رنگ ایفل تقریبا قھوه ای است.

برج ایفل که در زبان فرانسه La Tour Eiffel ناميده می شود، برجی فلزی است که در یک فضای سبز عمومی (Champ de Mars) در مجاورت رود سن (Seine) پاریس بنا شده است.

 

برج ایفل

 

ایفل مرتفع ترین بنای پاریس، در زمره مشھورترین نمادھای جھان است که امروزه از مھمترین مراکز جذب توریست به شمار می رود.

نام ایفل درحقيقت برگرفته از نام گوستاوایفل (GustaveEiffe) طراح این برج باشکوه است.

برج ایفل با ٣٠٠ مترارتفاع تقریبا معادل یک ساختمان٧٠ طبقه می باشد، با انضمام یک آنتن ٢۴متری که در بالای آن قرار گرفته ارتفاع کلی برج به ٣٢۴ متر یک ساختمان ٨١ طبقه  می رسد.

ایفل در سال ١٨٨٩به عنوان مرتفع ترین برج جھان بنا شد و این عنوان را تا سال ١٩٣٠ که آسمانخراش کرایسلر  Chrysler با ٣١٩متر ارتفاع در شھر نيویورک ساخته شد، حفظ کرد.

امروزه ایفل، درکشور فرانسه پس ازبرج فرستنده Allouis Longwave با ٣۵٠ مترارتفاع، دررده دوم قراردارد، اما درشھر پاریس کماکان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

 

برج ایفل

 

در این بنا ٧,٣٠٠ تن فلز به کار رفته و وزن کلی آن ١٠,١٠٠ تن می باشد. تعداد پله ھایی که به نوک برج منتھی می شود تقریبا پس از ھر بار بازسازی تغيير کرده، در ابتدا ١,٧١٠ پله وجود داشت، در اوایل دھه ١٩٨٠ پس از اولين بازسازی، تعداد آنھا به ١,٩٢٠ رسيد و امروز نيز ١,۶۶۵ پله  در ایفل به چشم می خورد.

 

برج ایفل

 

بسته به دمای محيط اطراف، نوک برج ممکن است بر اثر انبساط فلزات، در قسمتی از برج که به سمت خورشيد است، تا ھشت سانتی متر تغيير مکان داشته باشد.
به منظور حفاظت در مقابل زنگ زدگی ھر ھفت سال یک بار با استفاده از ۵٠ تن رنگ، ایفل را رنگ می کنند. رنگ ھایی که به کار گرفته می شود بسته به موقعيت متغير است.

پسندیدم

نپسندیدم

پسندیدم

نپسندیدم

از اینکه این مطلب را پسندید، از شما متشکریم!

پسندیدم

نپسندیدم

نظر شما ثبت شد، متشکریم!

پسند شده ها : 1

پسند نشده ها : 0

لینک کوتاه : www.sesootsafar.com/a/O7N

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

دیدگاهی ثبت نشده است.